Túrázási feltételek

1.Általános szabályok
 - A Pro Biciclo Urbo civil szervezet túravezetői indokolt esetben fenntartják a jogot, az utazás programjának kismértékű megváltoztatására, amennyiben azt - előre nem látható - vis maior esetek megkívánják, mint pl. időjárás, politikai viszonyok, résztvevők erőnléte, közlekedési nehézségek. A túravezető(k) – a résztvevők biztonsága és egészségének védelme érdekében – az útvonalat -  megváltoztathatja(ák) és szélsőséges esetben akár le is mondhatja(ák). A döntés minden résztvevő számára kötelező érvényű. Ilyen esetekben a Pro Biciclo Urbo civil szervezetet pénzügyi felelősség nem terheli. Amennyiben egy túra elmarad vagy lerövidül, a csoport túravezetője minden esetben alternatív programot ajánl.
- A Pro Biciclo Urbo civil szervezet felelős azért, hogy a kerékpártúrákat az arra alkalmas túravezető vezesse. A túrák lebonyolításáért a túravezető a felelős, az ő utasításait kell a helyszínen figyelembe venni. Legfontosabb szabály, hogy a saját biztonságunk érdekében, a túracsoporttól nem szabad leválni. Amennyiben erre indokolt esetben szükség van, úgy azt a túravezetővel kell egyeztetni. A csoportnak a túra során együtt kell haladni és figyelni kell túratársainkra. Amennyiben a túra egyik tagja valami okból kifolyólag lemaradt, úgy őt a túratársaknak be kell várni. A csoportnak a kitűzött célt mindig együtt kell elérnie.
 - A túrán való részvétel  lehetőségét a túravezető bírálja el. A résztvevők egészségi állapotát, fizikális felkészültségét, felszerelését a túravezetőnek – a résztvevők egészségének, biztonságának érdekében - figyelembe kell venni. Amennyiben ezek nem az adott túrának megfelelőek, úgy a túravezetőnek jogában áll a résztvevőt eltanácsolni a túráról. A 16 évnél fiatalabbak csak szülői felügyelettel vagy engedéllyel vehetnek részt.
 - Egy adott túrához  szükséges felszereléseket  a Pro Biciclo Urbo civil szervezet közli a honlapon található részletes tájékoztatóban, a levelezőlistára küldött leírásban valamint a hirdetésekben.  Amennyiben ezek külön nem térnek ki arra, hogy valamely felszerelést a Pro Biciclo Urbo civil szervezet biztosítja, akkor ezek megléte a résztvevők felelőssége.
 - A túra során bekövetkezett károsodásokért, a Pro Biciclo Urbo civil szervezet által biztosított felszerelési tárgyak esetleges elvesztéséért, ellopásáért az utas a tényleges kár mértékéig teljes anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
 - A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túratársakra és önmagára nézve veszélyes magatartás, a közösségi normák durva megsértése esetén a túravezető a további részvételtől eltilthatja! Ez esetben kártérítést nem kérhet.
Saját csomagjáról, illetve táborozó felszerelése őrzéséről a túrázó maga gondoskodik


2. Egészségi és kondicionális feltételek
 - A túrán csak az indulhat el, akinek nincs olyan ismert betegsége, sérülése, mely gátolná, vagy megakadályozná a túrán való részvételt, illetve nincs olyan fertőzése, mely a túratársak egészségi állapotát veszélyeztetné. 
 - Egészségügyi problémáját mindenki köteles jelenteni a túravezetőnek. Amennyiben a résztvevő egészségi állapotában romlás következik be, a Pro Biciclo Urbo civil szervezet és túravezetői nem tehetők felelőssé. 
 - Kerékpártúra során feltétel a megfelelő mozgáskoordináció. A kerékpártúrán való részvétel fontos feltétele, hogy a résztvevők urai legyenek a kerékpárnak, tisztában legyenek a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokkal, továbbá ne jelentsenek veszélyt magukra, társaikra, illetve az utakon közlekedőkre. 
 - A túra során bekövetkezett sérülésekért a Pro Biciclo Urbo civil szervezet és túravezetői csak akkor tehetők felelőssé, ha egyértelműen bizonyítható a biztonsági előírások be nem tartása. 
 - A szervezett túrákon mindenki a saját felelősségére vessz részt.


3. A túra során fizetendő költségek
 - A program részletes tájékoztatója tartalmazza a részvételi költségeket, túráinkon nincs részvételi díj nincs. A költségek (mint pl. illeték, belépők, étkezés) a résztvevőket terhelik. A költségeket a Pro Biciclo Urbo civil szervezet az adott túra leírásában tájékoztató jelleggel közzé teszi.
 - A program olyan alternatív programlehetőségeket is tartalmazhat, melyek a program részletes leírásában nem szerepeltek (ez történhet a túravezető javaslatára, az utasok kérésére, lehetnek látnivalók, vagy turisztikai szolgáltatások stb.). Ilyen esetekben a plusz költségek a résztvevőket terhelik, az alternatív programok szabadon választhatóak.


4. Ökoturizmus/természetvédelem
 - A Pro Biciclo Urbo civil szervezet különösen nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, a környezettudatos közlekedési eszközök használatára, az ilyen jellegű magatartásra. A túráinkon, oly módon próbáljuk bemutatni az adott táj természeti és kulturális értékeit a résztvevőknek, hogy igyekszünk megvédeni a rendkívül sérülékeny környezetünket. Rendkívül fontos számunkra a harmónia és a fenntarthatóság, és ezt a környezettudatos magatartást elvárjuk a túra társainktól is.
 - Túrák során a környezetvédelmi szabályokat minden résztvevőnek be kell tartani: tilos a növények gyűjtése, vagy pusztítása, tilos a fák rongálása, tilos szemetelni, tilos az állatok zavarása és etetése, bántalmazása, tilos minden olyan tevékenység, amely a környezetet károsítja.
 - A dohányzóknak tekintettel kell lenni utastársaikra, be kell tartaniuk bizonyos dohányzást korlátozó előírásokat.
 - Rendkívül fontos, hogy kellő toleranciával viszonyuljunk utastársainkhoz. Előfordulhat, hogy a túra során rosszak lesznek az időjárási feltételek, rossz az infrastruktúra, mások a viszonyok, mint amihez otthon hozzászokhattunk. Ne felejtsük el azonban, hogy a saját elhatározásunkból jöttünk ide, és itt mi vendégek vagyunk.  A Pro Biciclo Urbo civil szervezet nem szeretné, ha egyes túrázói tiszteletlen, vagy agresszív magatartása folytán az utazás, a többi túrázó veszélybe kerülne. Az ebből adódó károkért, kellemetlenségekért a felelősség minden esetben a túrázót terheli.
 - Miután a Pro Biciclo Urbo civil szervezet egyik alapvető célkitűzése a környezet védelem, gyakran úgy választjuk ki a szállásainkat, hogy azok természetközeliek legyenek, hangulatosak és illeszkedjenek az utazás vagy a természetben végzett tevékenység stílusához. Ezek a szállások lehetnek egyszerűbbek, alacsonyabb színvonalúak, mint a megszokott otthoni kényelem, vagy előkelő szállodák, sőt gyakran falusi szálláshelyeken, esetleg sátrakban vagy csűrben töltjük az éjszakát (minderről tájékoztatást adunk az adott túra részletes leírásában) Az utazáson résztvevőknek mindezzel tisztában kell lenniük, és bizonyos alkalmazkodóképességgel kell rendelkezniük ahhoz, hogy kellő mértékben élvezni tudják az túrázást.
 - A túrák során olykor váratlan helyzetek adódhatnak, amelyek megfelelő toleranciát kívánnak az utazóktól. Ilyen esetekben kívánatos a pozitív hozzáállás és az új helyzetek megértő elfogadása. A csoporttal tartózkodó túravezető természetesen minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a váratlan helyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség.


5. A túravezetők
 - A Pro Biciclo Urbo civil szervezet túravezetői minden esetben igyekeznek a legteljesebb élményhez juttatni a túrákon résztvevőket. Figyelnek a biztonságra, a konfliktusok elkerülésére és igyekeznek ismereteiket átadni. Jól ismerik az adott régiót, valamint a programban szereplő természeti és más látnivalókat, amit természetesen megosztanak a túrán résztvevőkkel, de nem várható el , hogy minden kérdésre  tudjanak felelni. 
 - A túravezető feladata a túrázási alapismeretek átadására, a táborozási feltételek megszervezésére, a napi túrák ismertetésére terjed ki, így a túrákon mindenki egyéni résztvevőként saját felelősségére vesz részt.


6. A felszerelés
 - A kerékpártúrákon való részt vételhez a következő felszerelés kötelező: jó műszaki állapotban lévő kerékpár, tartalék belső gumi, a normáltól eltérő szerszám ha az illető kerékpár szereléséhez szükséges (például ha a kerék leszedéséhez kulcs szükséges).
 - Ajánlott felszerelés a kerékpárra: ellem lámpa, pumpa, legalább egy kulacs.
 - A túrázónak ajánlott felszerelés: láthatósági mellény, az időjárásnak megfelelő öltözet, biciklis kesztyű, biciklis sisak.
 - A jó műszaki állapot feltételei: jó állapotban levő gumik (nincs megrepedezve és elkopva), működőképes első és hátsó fékek, működőképes első és hátsó váltok, működő hajtáslánc és a bicikli a kerékpárosnak megfelelően kel legyen beállítva.
 - A Pro Biciclo Urbo civil szervezet által szervezett kerékpártúrákra MTB (hegyi) típusú kerékpár használata javasolt. Városi kerékpár használata csak azokon a túrákon elfogadott ahol kizárólag aszfalt úton kerül megszervezésre a túra.